Není nad to mít jistotu, že vše funguje, jak má.

Máte doma spotřebič, který podléhá revizím, ale pravidelně jej nekontrolujete? Říkáte si každý rok, co by se tak mohlo stát? Podobná laxnost se nemusí jednou vyplatit. Revize chrání nejen váš majetek před případným požárem, ale také vaše zdraví před úrazem elektrickým proudem.


Zajistíme pro vás:

  • revize v rozsahu E2A – revize u elektrických zařízení do AC 1000 V a DC 1 500 V – hromosvody, stroje, přístroje a rozvaděčů v objektech třídy A (bez nebezpečí výbuchu)
  • vydání odborně závazného stanoviska TIČR pro potřeby kolaudace staveb podnikatelského charakteru

Co revize od nás zahrnuje?

  • vlastní revizi
  • zpracování revizní karty
  • označení revidovaných spotřebičů štítkem s identifikačním číslem a datem příští revize
  • výměnu vadných prodlužovacích přívodů a přívodních kabelů